Концерт-бал: По случаю 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина / организатор С.М. Лифарь. – Париж, 1949. – 18 С.- текст парал.: рус., фр.

Posted in К

Концерт-бал: По случаю 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина / организатор С.М. Лифарь. – Париж, 1949. – 18 С.- текст парал.: рус., фр.

 Файл для скачування

Київ та його околиця в історії і пам’ятках / під ред. голови секції акад. М. Грушевського. – К. : Держ. вид-во України, 1926. – 475 с. : іл.

Posted in К

У перші десятиріччя XX століття українські історики й дослідники культури уперше всеосяжно подали візію українського Києва, визначили ключові події та культурно-мистецькі віхи його історії. Серед таких видань  як путівник В.Шероцького „Киев” (1917 p.),  “Провідник” (1930 р.) за редакцією Ф.Ернста, „Київські  збірники історії та археології…” (1931 p.) чільне місце займає  історична розвідка „Київ та його околиця в історії та пам’ятках” (1926 p.).  Саме в цій книжці, що вийшла під редакцією М. Грушевського, звертається увага на проблеми місцевої історії: історії господарства, торгівлі, культури і мистецтва, політичного життя. В книзі приводиться порайоний історичний огляд  України,  дослідження київського вузла, подається  доісторічна природа Києва, в світлі нових спостережень висвітлюється Київська Софія. Ряд статей присвячено архітектурі Києва, реліквії старого київського самоврядування та іншим історичним відомостям. Книга ілюстрована. Завершується видання цікавими спостереженнями Миколи Боровського  з питань національно-соціального перегрупування мешканців міста Києва в пореволюційні часи (1917-1923 рр.) з таблицями та діаграмами.

Файл для завантаження

 

Каманинъ, И. Зверинецкія пещеры въ Кіеве : (ихъ древность и святость) / И. Каманинъ. – К. : Типографія Кіево-Печерской Лавры, 1914. – 166 (8) с. : ил., карты.

Posted in К

Автор  І. М. Каманін здійснив глибокий і всебічний аналіз матеріалів розкопок, дослідив давні написи в печерах, зокрема графіті. Ці дослідженння стали основою цієї  книги, що дотепер слугує основним джерелом відомостей про печери (2007 р. її було перевидано). Книга ілюстрована, в додатку подається  «План Звіринецьких печер, складений за дорученням Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва архітектором В. Кузнєцовим», підписаний “завідувачем розкопками” О. Д. Ертелем. [1914 р.].

 

До речі, робота над вивченням Звіринецьких печер для І. М. Каманіна, глибоко віруючої людини, була настільки значимою, що він заповів поховати себе там. Волю дослідника було виконано. Тепер могилу упорядковано; нею опікуються ченці відкритого 2009 р. Архангело-Михайлівського монастиря.

Файл для завантаження