Котляревскій, Н. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ : личность поэта и его произведенія / Нестора Котляревккаго. – 5-е исправл. и дополн. изд. – Петрогдадъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 1915. – 435 с.

Posted in К

Книга написана в 1891 році, в рік п'ятдесятиріччя від дня смерті поета і до 1915 року витримала п'ять видань. Видання дозволяє проникнути в творчу лабораторію М. Ю. Лермонтова, розкриває глибину і гостроту його думки, багатство відтінків його настрою, відгук його поетичної душі на все враження життя, його роздуми над етичною цінністю життя і моральним покликанням.

Файл для завантаження

Костомаров, М. Історичні монографії / Миколи Костомарова. – У Львові : З друкарнї Наукового Тов. Ім. Шевченка, під зарядом К. Бернарского, 1893 – . (Руска Історична бібліотека ; т. 15).

Posted in К

Т. 8  : Руїна, .] 2. Гетманованнє Многогрішного.  127, [8] с. Бібліогр. у підрядк. прим.

У історичному дослідженні подається історія України  часів гетьманування  Дем’яна Многогрішного. Після обрання гетьманом Многогрішний намагався проводити політику, спрямовану на захист державних інтересів України. Домігся, щоб Київ з округою, незважаючи на умови Андрусівського перемир'я, залишився у складі Гетьманщини.

Файл для завантаження

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – Въ Тернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1892 – . (Руска исторична бібліотека ; т. 14).

Posted in К

Т. 7  : Руина, [ч.] 1. Гетманованнє Бруховецкого.  – 151, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

В історичній монографії подається історія періоду гетьманування Івана Брюховецького. Його час пов'язується  з початком явища занепаду українського життя у другій половині ХVII століття внаслідок широкої громадянської війни, коли Україна була розділена на два гетьманства  за сторонами Дніпровського побережжя і Правобережна Україна була перетворена буквально в руїну.

Файл для завантаження

 

 

 

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – ВъТернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1886. – (Руска исторична бібліотека ; т. 2).

Posted in К

Т. 1. – 1886. – 232 с. - Зміст: Двѣ Руски Народности; Думки про федеративни заснованы стародавной Руси; Нарысы народной Украиньско руской Исторіи; Азбучный покажчикъ.

Видання містить  праці видатного українського історика Миколи Костомарова присвячені  історії Київської Русі.

Видання входило до складу "Руської історично бібліотеки", яка друкувалась під редакцією О. Барвінського.

Файл для завантаження

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – Въ Тернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1891. – (Руска исторична бібліотека ; т. 13).

Posted in К

Т. 6 : Гетманованє Ивана Выговского и Юрия Хмельницкого, 1891. – 234 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

У книзі приведено ґрунтовні дослідження видатного українського історика Миколи Костомарова періоду гетьманування Івана Виговського та Юрія Хмельницького. Видання входило до складу "Руської історично бібліотеки", яка друкувалась під редакцією О. Барвінського.

Файл для завантаження

Кониский, Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи / соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорусскаго. – Москва : Въ Университетской Типографіи, 1846. – 257, [4] с.

Posted in К

Історія русів або Малої Росії - історія «Русі або Малої Росії, пам'ятка української національно-політичної думки початку XIX століття, де подано яскраво, часом у художній формі, картину історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Передбачуваний автор - архієпископ Білоруський Георгій Кониський; Більшість істориків ставлять авторство Георгія Кониського під сумнів.

«Історія Русів» має дві головні ідеї. По-перше, вона підкреслює історичну відмінність і протистояння між русами (Україною) та Московією. По-друге, вона наголошує історичну цілісність русів (українців) від середньовічної Київської Русі до недавньої тоді Козацької держави.

Файл для завантаження