Кропивницький, М.Л. По ревізії : П’єса на одну дію / М.Л. Кропивницький ; передм. В. Чередниченко. – Полтава : Друкарня Спілки Споживчих Товариств, 1918. – 38 с. – (Просвітянська книгозбірня ; № 4).

Posted in К

«Марко Лукич Кропивницький був видатним артистом, одним з видатних творців українського театру. У веселій п’єсі своїй – «По ревізії» письменник яскравими фарбами малює внутрішнє життя сільського волостного правління».

Файл для завантаження

Крипякевич, І. Українське військо : короткий історичний нарис : з малюнками / др. Іван Крипякевич. – Відень : З друкарні Адольфа Гольцгазена, 1916. – 21, [3] с. : мал. – (Виданнє Союза Визволення України).

Posted in К

Змістом сеї гарно й легко написаної книжечки є коротка історія українського війська від найдавнїйших часів до XIX р. включно. Відповідно до того розпадаєть ся сей нарис на такі роздїли: І. Княжі часи. II. Початки козаччини. III. Гетьманщина. Сїч. IV. Українські військові орґанїзації в Галичинї 1848 р. Ілюструють книжечку отсї образки: Козацьке військо в походї: Київське військо (з життя Бориса й Гліба); Козаки (сучасна гравюра); Запорозький корабель; Запорозька Сїч (у половинї XVII віку): Козак (Старинний малюнок); Сотник. Полковник. (З малюнків XVІІІ в.); Запорозька Рада; Запорожець; Чорноморець перших часів; Українські гірські стрільці (1849 р.).

Файл для завантаження

Кримський, А. Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь (уривок з третього тома «Історії Персії та її письменства») / А. Кримський. – Київ : Друкарня Української академії наук, 1925. – 98 с. : іл.

Posted in К

Агатангел Юхимович Кримський вважається одним з найвидатніших орієнталістів в історії  світової філологічної науки. Він є автором фундаментальних досліджень з арабістики, семітології, іраністики, тюркології, славістики, а також – з історії української мови і літератури, фольклору, етнографії. Серед праць: «Історія Туреччини», «Хафіз та його пісні (бл.1300-89) в його рідній Персії ХVI ст. та в новій Європі» (обидві – 1924).

 

 

Файл для завантаження

Краткое описание о козацкомъ малороссійкомъ народѣ и о военныхъ его делахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранных, нѣмецкой – Бишега, Латинской – Безольди, Французской – Шевалье и рукописей русскихъ черезъ Бунчуковаго товарища Петра Симоновского, 1705

Posted in К

Краткое описание о козацкомъ малороссійкомъ народѣ и о военныхъ его делахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранных, нѣмецкой – Бишега, Латинской – Безольди, Французской – Шевалье и рукописей русскихъ черезъ Бунчуковаго товарища Петра Симоновского, 1705 года . – [Б. м. : б. и., 1765?]. – 159, [17] с. – Указ. къ кратк. Описанію.

Автор починає свою працю з пояснення слова "козак", потім переходить до першого гетьмана БогданаРужинського; весь матеріал викладає по гетьманах, передає в стислому вигляді тільки факти, головним чином, із зовнішньої історії Малоросії, іноді приводить документи і закінчує свою історію обранням в 1750 році гетьманом  Кирила Розумовського.

Файл для завантаження

Кочерга, І. Фея гіркого мигдалю : Комедія на 4 дії / І. Кочерга. – Харків : Кооперативне видавництво РУХ, 1926. -104 с. – (Театральна бібліотека ; ч. 70).

Posted in К

Першою спробою створити історичну драму з життя українського міста (дія відбувається у Ніжині 1809 року) була комедія «Фея гіркого мигдалю» (1925). Твір, що порушує проблему історичної пам'яті народу (дійові особи є авторським вимислом), є своєрідним, українським варіантом «Попелюшки». Анекдотично-водевільна фабула висвітлює романтичну історію кохання багатого графа Бжостовського (українця по матері) і дівчини-українки сироти Лесі. Саме Леся і є тією «феєю гіркого мигдалю», котра, частуючи графа простим пшеничним коржиком із запахом батьківщини, дитинства, відроджує кращі поривання його душі: колись примхливий і розбещений аристократ завдяки Лесиному рецепту (символу національного коріння) ставав добрим і справедливим. Єдність духовного, морального, естетичного тут асоціюється з любов'ю до свого народу, до рідної землі, з вічним пошуком людяності і добра.

 

Файл для завантаження