Константинова, А.А. Мадонны Леонардо да Винчи / А.А. Константинова. –С.- Петербургъ : Тип. «Сириусъ»,1908 . – 100 с. : ил.

Posted in К

Олександра Андріївна Константинова (1871-1944) – вчений-медієвіст. Після закінчення гімназії в Херсоні (1891) жила в Одесі. 

У 1896 поступила на історико-філологічний факультет Вищих жіночих курсів. Отримавши диплом (1901), поїхала за кордон з метою вивчення історії західноєвропейського мистецтва. У 1902-1907 слухала лекції в Берліні, Парижі та Цюріху. Там же викладала і "у вільний від занять час вивчала пам'ятки мистецтва на місцях". Обравши спеціальністю «історію мистецтва західного середньовіччя і італійського Відродження», О.А. Константинова в 1907 отримала ступінь доктора Цюріхського університету. Повернувшись до Петербурга, з 1907 працювала на кафедрі історії мистецтв Вищих жіночих курсів, паралельно завідуючи бібліотекою Музею мистецтв і старожитностей. Саме в цей час була написана монографія «Мадонни Леонардо да Вінчі» (1908).

 Файл для завантаження