Каррьер, М. Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества / Мориц Каррьер ; [переводъ Е. Корша]. – Москва : Типографія Грачева, 1874. – Томъ IV: Возрожденіе и Реформація въ образованіи, искусстве и литературе. – М., 1874. – 551 с

Posted in К

Автор дослідження Моріц Кар’єр (1817-1895) – славетний німецький історик та естетик, професор Мюнхенського та Гессенського університетів. Написав багатотомне дослідження «Мистецтво в зв’язку з загальним розвитком культури» в п’яти томах, яке поєднує глибину філософської думки з історичною правдою.

Файл для завантаження