Київська Козаччина 1855 року (до історії селянських рухів на Київщині) / [С. Шамрай]. – Київ : Всеукраїнська АН, 1928. - 127 с. – (Всеукраїнська АН. Досліди кафедри історії України )

Posted in К

У дослідженні автор на основі архівних матеріалів проаналізував причини, форми та  умови  виникнення селянських повстань на Київщині.

Файл для завантаження