Кустэ, Э. Кино: современный кинематограф, его достижения и техника / Эрнест Кустэ . – Ленинград : Научное изд-во, 1925. – 163 с.

Posted in К

Книга Ернста Кусте – переклад з французької дослідження  історії та теорії кіно, актуального на той час. Автор викладає матеріал від часів винаходу кіно, його розвитку і використання технічних досягнень.

Файл для завантаження