Курдовъ К. М. Географія Россійской имперіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній : съ 10 фото-тинто-гравюрами на отдѣльныхъ листахъ, 21 діаграммой, 3 картограммами и 5 картами в краскахъ / К. М. Курдовъ, А.А. Ивановскій. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Тип.

Posted in К

Курдовъ К. М. Географія Россійской имперіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній : съ 10 фото-тинто-гравюрами на отдѣльныхъ листахъ, 21 діаграммой, 3 картограммами и 5 картами в краскахъ / К. М. Курдовъ, А.А. Ивановскій. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. – 256 с. – (Книгоиздательство Т-ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы).

Представлена книга є підручником з географії для средньої школи.

Файл для завантаження