Кулішъ, П. А. Исторія возсоединенія Руси : [в 3 т.] – Т. 1 / П. А. Кулішъ. – Изд. Тов. «Общественная польза». – С.-Петербургъ : Тип. Тов. «Общественная польза», 1874 –1877.

Posted in К

Т. 1 : Отъ начала колонизации опустошенной татарскимъ погромомъ Киево-Галицкой Руси до начала столѣтней козацко-шляхетской войны. – 1874.  – І-ІІІ,І-ІІІ, 374 с.  

Автор позиціонує свою роботу, як виклад історичної концепції процесу «возз’єднання» Русі, акцентуючи увагу на складних суспільно-політичних процесах у козацькому середовищі, відводить значну роль козацтву у возз’єднанні Південної та Північної Русі.

Т. 2 : Отъ начала столѣтней козацко-шляхетской войны до возстановленія в Кіевѣ православной іерархіи, въ 1620 году . – 1874. – І-VIII, I-III, 456 с. : ил.

 Продовження праці П.А. Куліша. Друга книга з тритомника. Том присвячений подіям від початку столітньої козацько-шляхетської війни до відновлення в Києві православної ієрархії в 1620 році.

 Т. 3 : Религиозное, соціальное и национальное движеніе въ эпоху Іова Борецкаго. – Москва, 1877.  – І-ІІІ, 374 с.

 Третій том Історії возз'єднання Русі "присвячено релігійному і національному рухові на Україні і в Росії.

Файл для завантаження