Крипякевич, І. Українське військо : короткий історичний нарис : з малюнками / др. Іван Крипякевич. – Відень : З друкарні Адольфа Гольцгазена, 1916. – 21, [3] с. : мал. – (Виданнє Союза Визволення України).

Posted in К

Змістом сеї гарно й легко написаної книжечки є коротка історія українського війська від найдавнїйших часів до XIX р. включно. Відповідно до того розпадаєть ся сей нарис на такі роздїли: І. Княжі часи. II. Початки козаччини. III. Гетьманщина. Сїч. IV. Українські військові орґанїзації в Галичинї 1848 р. Ілюструють книжечку отсї образки: Козацьке військо в походї: Київське військо (з життя Бориса й Гліба); Козаки (сучасна гравюра); Запорозький корабель; Запорозька Сїч (у половинї XVII віку): Козак (Старинний малюнок); Сотник. Полковник. (З малюнків XVІІІ в.); Запорозька Рада; Запорожець; Чорноморець перших часів; Українські гірські стрільці (1849 р.).

Файл для завантаження