Краткое описание о козацкомъ малороссійкомъ народѣ и о военныхъ его делахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранных, нѣмецкой – Бишега, Латинской – Безольди, Французской – Шевалье и рукописей русскихъ черезъ Бунчуковаго товарища Петра Симоновского, 1705

Posted in К

Краткое описание о козацкомъ малороссійкомъ народѣ и о военныхъ его делахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранных, нѣмецкой – Бишега, Латинской – Безольди, Французской – Шевалье и рукописей русскихъ черезъ Бунчуковаго товарища Петра Симоновского, 1705 года . – [Б. м. : б. и., 1765?]. – 159, [17] с. – Указ. къ кратк. Описанію.

Автор починає свою працю з пояснення слова "козак", потім переходить до першого гетьмана БогданаРужинського; весь матеріал викладає по гетьманах, передає в стислому вигляді тільки факти, головним чином, із зовнішньої історії Малоросії, іноді приводить документи і закінчує свою історію обранням в 1750 році гетьманом  Кирила Розумовського.

Файл для завантаження