Котляревскій, Н. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ : личность поэта и его произведенія / Нестора Котляревккаго. – 5-е исправл. и дополн. изд. – Петрогдадъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 1915. – 435 с.

Posted in К

Книга написана в 1891 році, в рік п'ятдесятиріччя від дня смерті поета і до 1915 року витримала п'ять видань. Видання дозволяє проникнути в творчу лабораторію М. Ю. Лермонтова, розкриває глибину і гостроту його думки, багатство відтінків його настрою, відгук його поетичної душі на все враження життя, його роздуми над етичною цінністю життя і моральним покликанням.

Файл для завантаження