Кониский, Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи / соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорусскаго. – Москва : Въ Университетской Типографіи, 1846. – 257, [4] с.

Posted in К

Історія русів або Малої Росії - історія «Русі або Малої Росії, пам'ятка української національно-політичної думки початку XIX століття, де подано яскраво, часом у художній формі, картину історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Передбачуваний автор - архієпископ Білоруський Георгій Кониський; Більшість істориків ставлять авторство Георгія Кониського під сумнів.

«Історія Русів» має дві головні ідеї. По-перше, вона підкреслює історичну відмінність і протистояння між русами (Україною) та Московією. По-друге, вона наголошує історичну цілісність русів (українців) від середньовічної Київської Русі до недавньої тоді Козацької держави.

Файл для завантаження