Київ та його околиця в історії і пам’ятках / під ред. голови секції акад. М. Грушевського. – К. : Держ. вид-во України, 1926. – 475 с. : іл.

Posted in К

У перші десятиріччя XX століття українські історики й дослідники культури уперше всеосяжно подали візію українського Києва, визначили ключові події та культурно-мистецькі віхи його історії. Серед таких видань  як путівник В.Шероцького „Киев” (1917 p.),  “Провідник” (1930 р.) за редакцією Ф.Ернста, „Київські  збірники історії та археології…” (1931 p.) чільне місце займає  історична розвідка „Київ та його околиця в історії та пам’ятках” (1926 p.).  Саме в цій книжці, що вийшла під редакцією М. Грушевського, звертається увага на проблеми місцевої історії: історії господарства, торгівлі, культури і мистецтва, політичного життя. В книзі приводиться порайоний історичний огляд  України,  дослідження київського вузла, подається  доісторічна природа Києва, в світлі нових спостережень висвітлюється Київська Софія. Ряд статей присвячено архітектурі Києва, реліквії старого київського самоврядування та іншим історичним відомостям. Книга ілюстрована. Завершується видання цікавими спостереженнями Миколи Боровського  з питань національно-соціального перегрупування мешканців міста Києва в пореволюційні часи (1917-1923 рр.) з таблицями та діаграмами.

Файл для завантаження