Каманинъ, И. Зверинецкія пещеры въ Кіеве : (ихъ древность и святость) / И. Каманинъ. – К. : Типографія Кіево-Печерской Лавры, 1914. – 166 (8) с. : ил., карты.

Posted in К

Автор  І. М. Каманін здійснив глибокий і всебічний аналіз матеріалів розкопок, дослідив давні написи в печерах, зокрема графіті. Ці дослідженння стали основою цієї  книги, що дотепер слугує основним джерелом відомостей про печери (2007 р. її було перевидано). Книга ілюстрована, в додатку подається  «План Звіринецьких печер, складений за дорученням Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва архітектором В. Кузнєцовим», підписаний “завідувачем розкопками” О. Д. Ертелем. [1914 р.].

 

До речі, робота над вивченням Звіринецьких печер для І. М. Каманіна, глибоко віруючої людини, була настільки значимою, що він заповів поховати себе там. Волю дослідника було виконано. Тепер могилу упорядковано; нею опікуються ченці відкритого 2009 р. Архангело-Михайлівського монастиря.

Файл для завантаження