Каменскій, В. Книга о Евреинове / Василій Каменскій . – Петроградъ : Изд. «Современное Искусство» Н.И. Бутковской, 1917. – 102 с.

Posted in К

Книга поета В.В. Кменського (1884-1961) аналізує творчість М.Євреїнова та  вплив його ідей на російський театр початку ХХ століття, на формування філософії нового театру. Книга сповнена пафосом,  це данина тому, хто «по-братски шел об руку во имя футуризма».

Файл для завантаження