Искусство : живопись, графика, художественная печать / [ред.-изд. В.С. Кульженко] . – Кієв : [Тип. В.С. Кульженко], 1911. -№ 11. – 445-495, [4] с. : ил.

Posted in І

В.С. Кульженко володів популярною в Києві типографією. При його активному сприянні в Києві діяв спеціальний навчальний заклад –«Художньо-реміснича навчальна майстерня друкарської справи». Там готували майстрів, гідних репутації фірми-покровителя. Василь Кульженко не тільки був членом ради навчальної майстерні, але і сам викладав в ній історію поліграфії і техніку друкарства. Для кращого освоєння практичних навичок навчальна майстерня в 1909 році почала випускати власний журнал під назвою «Мистецтво і друкарська справа». Як оформлення цього видання в дусі модерну, так і його зміст, відгукувався на актуальні питання художньої практики, став помітним явищем в культурі. Журнал не ставив перед собою комерційних цілей, і незабаром його редакція зіткнулася з матеріальними проблемами. Тоді Василь Кульженко взяв справу в свої руки і переніс друкування нових випусків у власну друкарню. З 1911 року видання називалося "Мистецтво. Живопис. Графіка. Художній друк" Відповідно, коло освітлюваних питань розширилося, а в число авторів увійшли найвизначніші художники та мистецтвознавці Києва. Журнал популяризував історію українського мистецтва, зокрема, публікував малюнки та офорти Тараса Шевченка, вивчав творчість таких майстрів-сучасників, як Врубель, Сєров та інших. 

 Завантажити файл

Историческіе матеріалы изъ Архива Кіевскаго губернскаго правленія / изд. редакторъ неоффиціальной части Кіевскихъ губернскихъ вѣдомостей Ал. Андріевскій. – Кіевъ : Въ тип. губерн. правленія, 1884. – Вып. 6. – 225, [2] с. – Прижиттєве видання.

Posted in І

До збірника увійшли  архівні матеріали Київського губернського правління, які включають  історичні відомості економічної,  політичної та соціальної проблематики  Києва ХІХ століття. 

Файл для завантаження

Історія императорскаго Университета Св. Владимира / сост. М.Ф. Владимірскій-Будановъ. – Киев : Императорский университет св. Владиміра, 1884. – Т.1 : Университетъ св. Владиміра въ царствованіе Імператора Николая Павловича. – 1884. - 674 с. : портр., прил.

Posted in І

Історія Університету Св. Володимира за часів царювання Імператора Миколи Павловича. Відтворено в оригінальній авторській орфографії видання 1884 року (видавництво "Друкарня імператорського університету Св. Володимира").

Файл для завантаження