Исторія Малой России отъ водворенія Славянъ въ сей странѣ до уничтоженія Гетманства : в з-хъ частяхъ (...). – Изд. 4-е / печатано съ 3-го безъ измѣненія. – С-Петербургъ ; Кіев ; Харьковъ : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Іогансона , 1903. – 609 с.

Posted in І

Исторія Малой России отъ водворенія Славянъ въ сей странѣ до уничтоженія Гетманства : в з-хъ частяхъ : с девятнадцатью портретами, пятью рисунками, двадцать шестью раскрашенными изображеніями Малороссіянъ и Малороссиянокъ въ старинных одеждахъ, планомъ Берестечскаго сражения, снимками подписей разныхъ Гетьмановъ и Предводителей Казакоъ, и съ Картою предсталяющей Малороссію съ владѣемъ Польскимъ въ началѣ ХVІІ вѣка / [соч. Д. Бантышъ-Каменскаго]. – Изд. 4-е / печатано съ 3-го безъ измѣненія. –  С-Петербургъ ; Кіев ; Харьковъ : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Іогансона , 1903.  609 с.

Д.Н. Бантиш-Каменський проводив історичні дослідження, перебуваючи на посаді правителя канцелярії за князя Н. Г. Рєпніна тодішнього військового губернатора Малоросії. Він особисто відвідував  Чигин та Суботів,  руїни будинку Хмельницького, вивчав місцеві архіви в Полтаві і Чернігові де  отримав  чимало цікавих літописів і грамот від місцевих поміщиків. Крім того скористався працею свого батька М. М. Бантиш-Каменського з історії Малоросії та вивчав документи московського архіву та малоросійської колегії  князя М. Г. Рєпніна. Зібравши і вивчивши цей об'ємний масив історичних джерел, Д.Н. Бантиш-Каменський, приступив до створення розгорнутої системної історії  Малоросії. Видана праця принесла автору  широку популярність і наукове визнання. Його «История Малой России» і до цього часу є однією з кращих книг, які  більш-менш правдиво вісвітлюють  нашу   історію.

Файл для завантаження