Историческіе матеріалы изъ Архива Кіевскаго губернскаго правленія / изд. редакторъ неоффиціальной части Кіевскихъ губернскихъ вѣдомостей Ал. Андріевскій. – Кіевъ : Въ тип. губерн. правленія, 1884. – Вып. 6. – 225, [2] с. – Прижиттєве видання.

Posted in І

До збірника увійшли  архівні матеріали Київського губернського правління, які включають  історичні відомості економічної,  політичної та соціальної проблематики  Києва ХІХ століття. 

Файл для завантаження