Историческіе матеріалы изъ Архива Кіевскаго губернскаго правленія / сост. редакторъ неоффиціальной части Кіевскихъ губернскихъ вѣдомостей А. А. – Кіевъ : Въ тип. губерн. правленія, 1882. – Вып. 2. –214 с. – Прижиттєве видання.

Posted in І

До збірника увійшли архівні матеріали Київського губернського правління, які включають  відомості з історії та топографії  Києва та його місцевостей.

Файл для завантаження