Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 3 : Сонячний промінь : повість / вступ. ст. Плевако М. «Сонячний промінь» та її автор. – Вид. 6-те. – 219, [1] c.

Posted in Г

У повісті "Сонячний промінь" Б. Грінченко виявив себе знавцем народного життя, реально відтворив діяльність народницької інтелігенції, її взаємини з селянством. Сонячний промінь у широкому розумінні  символ знань, якими інтелігенти-культурники прагнуть наділити селян, аби поліпшити їхнє важке становище. Саме цю мету й ставить перед собою головний герой повісті.

Файл для завантаження