Георг Гросс : [Образотвор. матеріал] : альбом / вступ. Ст. В. Сьедин ; ред. Е. Лабас. – М.; Л. : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. – 44 с. : ил.

Posted in Г

Альбом присвячений творчості відомого німецького художника-експресіоніста  Г.Гросса (1893-1959), відомого своїми лівацькими поглядами та авантюризмом. В альбомі зібрані 43 ілюстрації художника на окремих  листах.

Файл для завантаження

Германнъ, К. Борьба за стиль : Проблемы современной живописи / Куртъ Германнъ ; [пер. с немецкаго Г.А. и Е.Ш.] - Москва : Искусство, 1913. – 100 с.

Posted in Г

Книга німецького художника-неоімпрессіоніста Курта Германна була першою спробою ознайомити сучасників з новими течіями в літературі, музиці, живописі та скульптурі. Головне, на думку видавців, автор обізнаний з появою модернізму та його взаєминами із старим мистецтвом.

Файл для завантаження

Голлербах, Э. А.Я. Головин : Жизнь и творчество / Э. Голлербах – Л. : Издание Академии художеств, 1928. – 94 с. : ил.

Posted in Г

Дослідження Е. Голлербаха є фактично першою монографією про життя і творчість видатного художника, сценографа О.Я. Головіна (1863-1930). «Биографическая часть гниги построена на основании дружеского общения с художником». Єдине, на що нарікає автор – це відсутність яскравих кольорових ескізів, але сподівається на вихід нового видання, збагаченого ілюстративним матеріалом.

Файл для завантаження

Годлевська Л. Б. Апокаліпсис прожито вчора. Поезія / Любов Годлевська. – Київ : Фенікс, 2016. – 208 с.

Posted in Г

Любов Годлевська – одна з найяскравіших постатей літературного угруповання «Неабищо». Її твори пристрасні й романтичні, одухотворені й саркастичні, вирізняються темпераментом, відвертістю, непідкупною щирістю жінки, яка вистраждала своє право на любов і свободу. Це голос кохання з його радістю і болем, кохання, яке робить людину щасливою і розбиває їй серце. Є в збірці і соціальні проблеми, екскурси в минуле, східна філософія, і стереотипи масової свідомості, якими живе сучасне українське суспільство.

Файл для завантаження

Гаузенштейн, В. Искусство и общество / Вільгельм Гаузенштейн ; [пер. с нем. А.Ш. Мароз]. – М. : «Новая Москва», 1923. – 340 с. : ил.

Posted in Г

В. Гаузенштейн -німецький мистецтвознавець. У його поглядах на історію мистецтва значне місце займало соціологізування, яке змінилося потім католицьким містицизмом. Розвиваючи принципи німецького формалістичного мистецтвознавства, висував теорію «соціології художньої форми», яку відрізняється від змісту художнього твору. У своїх роботах виступає з проповіддю ідей про загибель реального світу і тріумфом формалістичного мистецтва.

«Мистецтво є вираження світової історії. Завданням нашої книги є розгляд предмета історії мистецтва, як часткового вираження світової історії ми хочемо розглядати повноту елементів людського буття не як безладну масу, але як космічний синтез пов'язаних між собою сил».

Файл для завантаження