Федоров, М. Японія и японцы : страна, религіозный, государственный, общественный и домашній бытъ японцевъ: очеркъ / М. Федоров. – С.-Петербургъ : Изд. П.П. Сойкина, 1905. – 167 с.

Posted in Ф

Книга розповідає про Японію, її географічне положення, населення, релігію та культуру.

Файл для завантаження