Евреинов, Н.Н. Театр как таковой (обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни) / Н.Н. Евреинов. – Москва : Кооперативное издательство «ВРЕМЯ», 1923. - 110 с.

Posted in Е

Два видання теоретичної праці М. Євреїнова  розглядають ціннісні аспекти   терміну «театральність», розробленого видатним театрознавцем і режисером. Прослідковується еволюція поняття про театральність в його теоретичних роздумах та в режисерській практиці.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Оригинал о портретистах (к проблеме субъективизма в искусстве) / Н.Н. Евреинов. – Москва : Государственное издательство, 1922. - 112 С.

Posted in Е

Видатний  режисер, драматург, теоретик мистецтва М. Євреїнов написав унікальне за змістом та задумом мистецьке дослідження. Євреїнова малювали різні художники, серед яких, Добужинський, Татлін, Сомов, Бурлюк, Маяковський. Режисер був вражений тим, що кожен з художників нібито створив свій власний психологічний портрет, малюючи одну й ту саму людину і зробив висновок: художній портрет є співтворчістю духовної спорідненості оригінала і портретиста. Збірник є унікальною пам’яткою мистецької думки, що поєднує в собі філософію з історизмом, художню критику з літературною витонченістю.

Файл для завантаження

Эфрос, Н. Московский Художественный театр : 1898-1923 / Николай Эфрос. – Москва ; Петербург : Государственное издательство, 1924. – 414 с. : ил.

Posted in Е

Ювілейне видання. До 25-річчя Московського Художнього театру. З цікавими  ілюстраціями. Представлені ескізи костюмів і декорацій роботи художників О.Н.Бенуа, К.Ф Юона, М.В.Добужінского, Н.К.Реріха, фотографії роботи художника  М.А.Сахарова. Книга розповідає про історію МХТ з 1898 по 1923 рр. - дуже важливий момент у житті російського сценічного мистецтва, з вмістом в однаковій мірі значним і захоплюючим. Московський художній (загальнодоступний) театр, або МХТ був створений в 1898 році Костянтином Сергійовичем Станіславським і Володимиром Івановичем Немировичем-Данченко. З 1920 року називається Московський художній академічний театр (МХАТ).

 Файл для завантаження

 

Экспрессионизм : Сборник статей / Под. ред. Е. М. Браудо, Н.Э Радлова. – М.; Л. : Государственное издательство, 1923. – 234 с. : ил.

Posted in Е

Збірник статей "Експресіонізм" під редакцією Браудо і Радлова надруковано в серії  "Всесвітня література". Цінне видання з історії німецького експресіонізму. Збірник основних робіт німецьких теоретиків і практиків експресіонізму М. Мартерштейга, Ф. Гюбнера, М. Крелля, В. Гаузенштейна, А. Шерінга. Автори аналізуютьнапрям експресіонізму і його вплив налітературу, театр, живопис, музику початку ХХ століття.

Файл для завантаження

 

 

 

Eranos : сборникъ статей по литературѣ и исторіи в честь заслуженнаго профессора Императорскаго Университета Св. Владиміра Николая Павловича Дашкевича. – К. : Типографія Императорскаго Университета св. Владиміра, 1906. – 437 с. : портр.

Posted in Е

Збірник статей присвячений 30-річчю професорської діяльності Дашкевича Н. П. і виданий його учнями. Дашкевич, Микола Павлович (1852-1908) – історик і історик літератури. Навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету, де до смерті працював професором історії загальної літератури. Читав лекції і на київських Вищих жіночих курсах. З 1907 був академіком Санкт-Петербурзької Академії Наук.

Збірник містить статті, присвячені проблемам російської і зарубіжної історії і літератури.

Файл для завантаження