Евреинов, Н.Н. Театр у животных (о смысле театральности с биологической точки зрения) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : «КНИГА», 1924. – 72 с.

Posted in Е

Книга розвиває теорію «театралізації життя», сформульовану М. Євреїновим в дослідженнях «Театр как таковой» и «Театр для себя», що стали яскравою культурною та суспільною подією 1910-х років.

Файл для завантаження