Евреинов, Н.Н. Крепостные актеры : Популярный исторический очерк (второе, заново переработанное и значительно дополненное издание) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : Издательство КУБУЧ, 1925. – 128 с.

Posted in Е

В дослідженні М. Євреїнов аналізує феномен кріпацького театру і його вплив на становлення і формування театру професійного, починаючи з часів правління Катерини II і до появи на сцені М.Щепкіна.

Файл для завантаження