Эрнст, С. Илья Ефимович Репин / Сергей Эрнст. – Л. : Комитет популяризации Художественных Изданий при Государственной академии Истории материальной культуры, 1927. – 140 с. : ил.

Posted in Е

Мистецтвознавець С. Ернст працював над монографією про видатного художника І.Ю. Рєпіна. З метою уточнення деяких фактів біографії художника, автор звернувся до Рєпіна з питаннями, на які отримав цікаві відповіді, після чого вніс необхідні корективи. Дорогоцінні відомості, надані Рєпіним, збагатили книгу і зробили найкращим дослідженням його творчості.

Файл для завантаження

Эфрос, А. Профили / Абрам Эфрос. –Москва : Издательство «Федерация», 1930. – 310 с. : ил.

Posted in Е

Книга А. Ефроса «Профили» - збірка есе про художників-сучасників автора. Ефрос запрошує читачів пройти з ним по уявній художній виставці робіт Сєрова,  Бенуа, Шагала, Чехоніна, Сапунова, Нарбута, Альтмана та інших. Суб’єктивна й емоційна оцінка творчості художників спирається на глибокий художній аналіз.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Театр у животных (о смысле театральности с биологической точки зрения) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : «КНИГА», 1924. – 72 с.

Posted in Е

Книга розвиває теорію «театралізації життя», сформульовану М. Євреїновим в дослідженнях «Театр как таковой» и «Театр для себя», що стали яскравою культурною та суспільною подією 1910-х років.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. «Самое главное» : Для кого комедия, а для кого и драма , в 4 действиях / Н.Н. Евреинов.- Петербург : государственное издательство, 1921. – 136 с.

Posted in Е

У цій п’єсі Євреїнова - ідея театралізації життя. Вона виступає як "швидка театральна допомога", в якій актор грає роль "милосердного міма", що допомагає "розбудити лікувальні ілюзії".

 

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Театральные новации / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Книгоиздательство «Третья стража», 1922. – 118 с.

Posted in Е

Книга "Театральні новації" - одна з останніх, написаних М. Євреїновим перед від’їздом в    еміграцію. "Из длинного ряда статей по вопросам театра, написанных мною и частью напечатанных за последние годы в различных журналах, я бережно выбрал, - верный данник времени, - исторические, критические и теоретические новации, переработал их заново, исправил, расширил, углубил, собрал во едино, поставил в очередь, с логически-диктуемой последовательностью, и вот Книга!" - Н. Н. Евреинов.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Крепостные актеры : Популярный исторический очерк (второе, заново переработанное и значительно дополненное издание) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : Издательство КУБУЧ, 1925. – 128 с.

Posted in Е

В дослідженні М. Євреїнов аналізує феномен кріпацького театру і його вплив на становлення і формування театру професійного, починаючи з часів правління Катерини II і до появи на сцені М.Щепкіна.

Файл для завантаження