Евреинов, Н.Н. Театр у животных (о смысле театральности с биологической точки зрения) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : «КНИГА», 1924. – 72 с.

Posted in Е

Книга розвиває теорію «театралізації життя», сформульовану М. Євреїновим в дослідженнях «Театр как таковой» и «Театр для себя», що стали яскравою культурною та суспільною подією 1910-х років.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. «Самое главное» : Для кого комедия, а для кого и драма , в 4 действиях / Н.Н. Евреинов.- Петербург : государственное издательство, 1921. – 136 с.

Posted in Е

У цій п’єсі Євреїнова - ідея театралізації життя. Вона виступає як "швидка театральна допомога", в якій актор грає роль "милосердного міма", що допомагає "розбудити лікувальні ілюзії".

 

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Театральные новации / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Книгоиздательство «Третья стража», 1922. – 118 с.

Posted in Е

Книга "Театральні новації" - одна з останніх, написаних М. Євреїновим перед від’їздом в    еміграцію. "Из длинного ряда статей по вопросам театра, написанных мною и частью напечатанных за последние годы в различных журналах, я бережно выбрал, - верный данник времени, - исторические, критические и теоретические новации, переработал их заново, исправил, расширил, углубил, собрал во едино, поставил в очередь, с логически-диктуемой последовательностью, и вот Книга!" - Н. Н. Евреинов.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Крепостные актеры : Популярный исторический очерк (второе, заново переработанное и значительно дополненное издание) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : Издательство КУБУЧ, 1925. – 128 с.

Posted in Е

В дослідженні М. Євреїнов аналізує феномен кріпацького театру і його вплив на становлення і формування театру професійного, починаючи з часів правління Катерини II і до появи на сцені М.Щепкіна.

Файл для завантаження

Евреинов, Н.Н. Театр как таковой (обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни) / Н.Н. Евреинов. – Москва : Кооперативное издательство «ВРЕМЯ», 1923. - 110 с.

Posted in Е

Два видання теоретичної праці М. Євреїнова  розглядають ціннісні аспекти   терміну «театральність», розробленого видатним театрознавцем і режисером. Прослідковується еволюція поняття про театральність в його теоретичних роздумах та в режисерській практиці.

Файл для завантаження

Евреиновъ, Н.Н. Театръ какъ таковой (Обоснование театральности въ смыслъ положительнаго начала сценическаго искусства и жизни) / Н.Н. Евреинов. – Санктъ-Петербургъ, 1913. – 122 С.

Posted in Е

Екземпляр має дарчий напис «Дорогому Григорию Шварцу – преданный ему Автор. 3.II.1913».

Файл для жавантаження