Чтенія в Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ университетѣ : повременное изданіе. – М. : Въ Университетской Типографіи, 1858 -1917. – Выходит ежеквартально 1858 г.(генварь – мартъ) Кн. 1

Posted in Ч

Содержание:

Бантышъ-Каменский  Д. Н. Источники Малороссійской истории  1649-1687 годов.  Ч. 1  / Д. Н. Бантышъ-Каменский .  – 340 с.

"Читання в Товаристві історії та старожитностей російських" - періодичне видання праць Товариства історії і старожитностей російських при Московському університеті. "Читання" містять капітальні дослідження по історії народів Росії, багатющі історико-етнографічні документальні матеріали та переклади творів іноземців про Росію. Публікувалися також дослідження і матеріали по археології, етнографії, нумізматики, палеографії та іншим допоміжне-історичних дисциплін.

Файл для завантаження