Черемухин, М. Музыка звукового фильма / М. Черемухин . – Москва : ГОСКИНОИЗДАТ, 1939. – 256 с. : ил.

Posted in Ч

Протягом минулого століття з'являлися небагаточисельні і тому особливо цінні, мистецькі розробки, присвячені кіномузиці. Серед цих робіт – книга М. Черемухіна «Музика звукового фільму». Автор розглядав музичний ряд фільму з точки зору його художньої специфіки. Були визначені особливості та виразні можливості музики в кіно. Також була розроблена теоретична концепція кіномузики на основі її базових функцій.

 

Файл для завантаження

Чтенія в Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ университетѣ : повременное изданіе. – М. : Въ Университетской Типографіи, 1858 -1917. – Выходит ежеквартально 1858 г.(генварь – мартъ) Кн. 1

Posted in Ч

Содержание:

Бантышъ-Каменский  Д. Н. Источники Малороссійской истории  1649-1687 годов.  Ч. 1  / Д. Н. Бантышъ-Каменский .  – 340 с.

"Читання в Товаристві історії та старожитностей російських" - періодичне видання праць Товариства історії і старожитностей російських при Московському університеті. "Читання" містять капітальні дослідження по історії народів Росії, багатющі історико-етнографічні документальні матеріали та переклади творів іноземців про Росію. Публікувалися також дослідження і матеріали по археології, етнографії, нумізматики, палеографії та іншим допоміжне-історичних дисциплін.

Файл для завантаження

Черкасенко, С. Казка старого млина : Драма / С. Черкасенко. – Київ : Військова друкарня «Герольд», 1918. – 96 с.

Posted in Ч

Спиридон Черкасенко постав, в очах інтелігенції, непересічним драматургом, підкоривши її своєю п'єсою «Казка старого млина» (1913). Ця, типово неоромантична драма написана майже одночасно з «Лісовою піснею» Лесі Українки, вона вписується в контекст європейської модерністської драми. У центрі твору — конфлікт між патріархальним укладом українського життя і новими капіталістичними відносинами.

 

Файл для завантаження