Бранцес, Г. Вилліамъ Шекспиръ : историко-литературная монографія / Георг Бранцес. Пер. с нем. М.А. Энгельгардта. – С.-Петербургъ : Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 16, 1897. – 351 с.

Posted in Б

Книга розповідає про життя і творчість одного з найвидатніших діячів Епохи Відродження В. Шекспіра.

 

Файл для завантаження