Біографія сумління і честі : біобібліографічний нарис / [упор. М.О. Залепа, Л.В. Проценко, О.М. Трубайчук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 76 с. : іл.

Posted in Б

Біобібліографічний нарис підготовлено до ювілею Людмили Іванівни Ковальчук – заслуженого працівника культури України, яка понад 60 років свого життя поклала на вівтар бібліотечної професії. 52 роки очолювала Публічну бібліотеку імені Лесі Українки міста Києва,  в яку вклала знання, енергію та душу. Її вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи та високий професіоналізм відзначений багатьма нагородами. 

Видання містить нарис про життя та діяльність Л.І. Ковальчук, бібліографію публікацій за її авторством, статей про неї та опис нагород, починаючи з 1958 року. Доповнене фотографіями і документами з архіву бібліотеки та її особистого архіву.

Адресується молоді, яка стоїть перед вибором справи свого життя, бібліотекарям та усім, хто цікавиться біографіями успішних людей.

Файл для завантаження


 

Библіотека театра и искусства. : апрель-книга 4 : безплатное приложение къ №17 журнала «Театръ и искусство». – Петроградъ : Типо-литография Евг. Тиле, 1915. -32 с.

Posted in Б

«Театр і мистецтво» - щотижневий ілюстрований театральний журнал, що випускався в 1897-1918 в Санкт-Петербурзі (з 1914 - в Петрограді). Журнал висвітлював діяльність столичних і провінційних театрів Росії, давав інформацію про зарубіжні театри. Відстоював позиції реалістичного мистецтва, борючись з декадентством і модернізмом на сцені. Довгий час виступав проти Московського Художнього театру, не відразу оцінивши прогресивну діяльність останнього. Журнал випускав ряд додатків, серед яких: «Бібліотека журналу" Театр і мистецтво "» (збірники п'єс, нот, театральних мемуарів)

Файл для завантаження

 

Балашевъ, И. Мысли объ искусстве / И. Балашевъ. –С.-Петербуръ : Издание А.С. Суворина, 1900. – 102 с.

Posted in Б

«Художественной деятельности, составляющей одинъ изъ важнейшихъ видовъ проявления нашего духа во внешнем мире, и посвящается настоящий очерк». Монографія є роздумами автора про уяву та художню творчість, її місце в житті людини, коли вона створює витвори мистецтва.

Файл для завантаження

Байэ, К. История искусствъ. Архитектура. Скульптура. Живопись / К. Байэ ; [пер. съ примеч. и дополнениями В. Никольского]. – С.-Петербургъ : Типография «Герольдъ», 1914. – 264 с.

Posted in Б

Історія мистецтв К. Байє  - це не наукова праця з історії мистецтв, а популярна книга для широкого кола читачів. Праця є стислим і в той же час систематичним, повним оглядом всіх найважливіших явищ світового мистецтва. В дослідженні викладена історія мистецтв, художні течії з найдавніших часів і до початку 18 століття. Завдяки живому, захоплюючому стилю написання, книга читається з великим інтересом.

Файл для завантаження

Божеряновъ, И.Н. Иллюстрированная история русскаго театра XIX века : томъ первый / И.Н. Божеряновъ. – С.-Петербург, 1903. – 32 с. : ил.

Posted in Б

Автор видання - історик театру, письменник, найвизначніший публіцист свого часу Іван Миколайович Божерянов (1852-1919). Його праці, написані яскраво і жваво, містять масу фактичного матеріалу, є цінним внеском в історичну літературу. У 1903 році в театральній Росії відбулася знаменна подія - вийшов у світ перший випуск «Ілюстрованої історії російського театру» І. М. Божерянова. Виданню призначалася почесна роль - стати першим повним і систематичним дослідженням історії російського драматичного мистецтва XIX століття. Незважаючи на великий успіх у читаючої публіки і критики, із запланованих восьми випусків було опубліковано шість, що охоплюють період від початку XIX століття до кінця царювання Миколи I. Видання проілюстроване портретами акторів, композиторів,власників театрів, факсиміле автографів і старих афіш.

Файл для завантаження