Театръ «Летучая мышь» Н.Ф. Баліева : Обзоръ десятилетней художественной работы перваго русскаго театра-кабарэ / Текстъ Н.Е. Эфроса. - Петроградъ : «Солнце России», 1918. – 47 с. : ил., портр.

Posted in Б

Театр-кабаре «Летюча миша» виникло як закритий нічний клуб акторів Московського художнього театру (МХТ). Керівник і конферансьє - актор МХТ Н.Ф. Балієв. Спочатку гостей пускали в театр-кабаре за письмовим запрошенням, підписаним 12 постійними відвідувачами. У ранні роки існування театру-кабаре тут виступали: Л.В. Собінов, К.С. Станіславський, Ф.І. Шаляпін. В кабаре проходили знамениті «капусники» МХТ, які дали життя багатьом творчим самодіяльним виставам XX століття.

У 1919 році кабаре було закрито. На наступний рік Н.Ф. Балієв разом з частиною трупи виїхали за кордон і виступали в Берліні, Парижі та Нью-Йорку, де вони створили нове кабаре, яке закрилось в 1936 році в зв'язку зі смертю свого засновника.
Книга присвячена 10-річному ювілею театру-кабаре за період з 1908 по 1918 роки.

 

Файл для завантаження

Божеряновъ, И.Н. Иллюстрированная история русскаго театра XIX века : томъ первый / И.Н. Божеряновъ. – С.-Петербург, 1903. – 32 с. : ил.

Posted in Б

Автор видання - історик театру, письменник, найвизначніший публіцист свого часу Іван Миколайович Божерянов (1852-1919). Його праці, написані яскраво і жваво, містять масу фактичного матеріалу, є цінним внеском в історичну літературу. У 1903 році в театральній Росії відбулася знаменна подія - вийшов у світ перший випуск «Ілюстрованої історії російського театру» І. М. Божерянова. Виданню призначалася почесна роль - стати першим повним і систематичним дослідженням історії російського драматичного мистецтва XIX століття. Незважаючи на великий успіх у читаючої публіки і критики, із запланованих восьми випусків було опубліковано шість, що охоплюють період від початку XIX століття до кінця царювання Миколи I. Видання проілюстроване портретами акторів, композиторів,власників театрів, факсиміле автографів і старих афіш.

Файл для завантаження

Байэ, К. История искусствъ. Архитектура. Скульптура. Живопись / К. Байэ ; [пер. съ примеч. и дополнениями В. Никольского]. – С.-Петербургъ : Типография «Герольдъ», 1914. – 264 с.

Posted in Б

Історія мистецтв К. Байє  - це не наукова праця з історії мистецтв, а популярна книга для широкого кола читачів. Праця є стислим і в той же час систематичним, повним оглядом всіх найважливіших явищ світового мистецтва. В дослідженні викладена історія мистецтв, художні течії з найдавніших часів і до початку 18 століття. Завдяки живому, захоплюючому стилю написання, книга читається з великим інтересом.

Файл для завантаження

Буасье, Г. Общественное настроеніе временъ римскихъ цезарей / Г. Буасье ; пер. с франц. В.Я. Яковлева. - Петрогадъ : Изданіе Н.П. Карбасникова, 1915. - 295 с.

Posted in Б

Книга присвячена характеристиці різних верств римського суспільства в один з найтяжчих періодів його історії - саме в I столітті нашої ери. Автор намагався висвітлити основні риси опозиційних течій.

Файл для завантаження

 

 

 

Бранцес, Г. Вилліамъ Шекспиръ : историко-литературная монографія / Георг Бранцес. Пер. с нем. М.А. Энгельгардта. – С.-Петербургъ : Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 16, 1897. – 351 с.

Posted in Б

Книга розповідає про життя і творчість одного з найвидатніших діячів Епохи Відродження В. Шекспіра.

 

Файл для завантаження

 

 

 

Білецький, Л. Історія української літератури: для старших клясів гімназій, учительських семінарів та самоосвіти. Т.1. Вип.1 / Леонід Білецький. – Накладом автора. Друкарня вид-ва «Чорномор». Каліш. Табор інтернованих, 1923. – 38 с.

Posted in Б

У книзі описується побут, звичаї, вірування, обряди українського народу.

Файл для завантаження