Аркас, М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / Микола Аркас. – СПб : Друк.т-ва "Общественная польза", 1908. – 386 с.

Posted in А

Книга Миколи Аркаса "Історія України - Русі" видана у 1908 році в Петербурзі. Це перша україномовна історія України, що сьогодні вимагала деякої адаптації до сучасного українського правопису. Питання було вирішено – працю відредагував сучасний історикознавець М.П. Мірошніченко.

У праці «Історія України-Русі»  автор відтворює історію слов’янських племен на території нашої держави. Він проводить аналіз їх побуту і культури, звичаїв і віри.

Файл для завантаження