Архангельский, А. Избранное : Пародии, эпиграммы, сатира / А.Архангельский ; рисунки Кукрынистов. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 220 с. : ил.

У видання ввійшли вибрані твори російського поета-сатирика і пародиста О.Г. Архангельського (1889-1938). Архангельський відомий своїми літературними пародіями, агітаційно-сатиричними віршами та прозою. Видання проілюстровано славетними художниками Кукриніксами (творчий псевдонім трьох художників М. Купріянов, М.Соколов, П. Крилов).

Файл для завантаження

Аркас, М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / Микола Аркас. – СПб : Друк.т-ва "Общественная польза", 1908. – 386 с.

Книга Миколи Аркаса "Історія України - Русі" видана у 1908 році в Петербурзі. Це перша україномовна історія України, що сьогодні вимагала деякої адаптації до сучасного українського правопису. Питання було вирішено – працю відредагував сучасний історикознавець М.П. Мірошніченко.

У праці «Історія України-Русі»  автор відтворює історію слов’янських племен на території нашої держави. Він проводить аналіз їх побуту і культури, звичаїв і віри.

Файл для завантаження

Алехина Т. Град земной и Град небесный! / Т. Алехина. – К., 2011. – (Серия книг «История искусства как история успеха»).

Ця книжка для дітей із серії надихаючих книг про життя і творчість великих майстрів минулого і сьогодення. Ці книги розширять світогляд дитини і допоможуть їй легко засвоїти такі складні поняття як стиль, напрямок, індивідуальна манера, види, жанри.

Ця книга переконує у тому, що усі великі майстри ставили перед собою високі цілі і ставали успішними, прагнучи до їх здійснення. Адже, чим вагоміша ціль, тим кращий шлях, що веде до неї. 

Файл для завантаження 

Альохіна Т. Град земний і Град небесний! / Т. Альохіна. – К., 2015. – (Серія книг «Історія мистецтва як історія успіху»).

Ця книжка для дітей із серії надихаючих книг про життя і творчість великих майстрів минулого і сьогодення. Ці книги розширять світогляд дитини і допоможуть їй легко засвоїти такі складні поняття як стиль, напрямок, індивідуальна манера, види, жанри.

Ця книга переконує у тому, що усі великі майстри ставили перед собою високі цілі і ставали успішними, прагнучи до їх здійснення. Адже чим вагоміша ціль, тим кращий шлях, що веде до неї.

Файл для завантаження